+38 (044) 339-90-90
ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В ДИТЯЧІЙ ХІРУРГІЇ

Тренінг з оволодіння практичними навичками «Техніка виконання хірургічних втручань в дитячій хірургії»

Тривалість: 3 дні

Місце проведення: НДСЛ "ОХМАТДИТ" ( м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1), Тренінговий Центр та Відділ експериментальної хірургії Національного Інституту Хірургії та Трансплантології ім. О.О. Шалімова; Київ, вул. Героїв Севастополя, 30.

На сьогоднішній день мініінвазивні технології в дитячій хірургії займають провідне місце у більшості світових медичних центрів. У загальній хірургії лапароскопічні оперативні втручання стали золотим стандартом у лікуванні багатьох патологій, і, в першу чергу, це пов’язано із створенням сучасних програм навчання для молодих фахівців.

Однією з головних проблем реалізації подібних програм є труднощі створення анатомічної моделі, що буде відповідати головним вимогам дитячих хірургів.

Під час практичного семінару у Центрі Хірургічних Інновацій лікарям вперше буде надана унікальна можливість відпрацювання етапів оперативних втручань на максимально наближеній до реальних умов анатомічній моделі, а саме – кролях лінії шиншила. Інструменти для відпрацювання практичних навичок відповідають вимогам провідних відділень дитячої хірургії, тобто не є адаптованими стандартними лапароскопічними інструментами.

Аспекти мініінвазивної хірургії, що будуть розглянуті під час курсу – ергономіка та створення робочого місця, створення робочого простору, диссекція тканин, формування інтракорпоральних швів та вузлів, лапароскопічна герніорафія, аспекти вроджених діафрагмальних гриж, антирефлюксна хірургія та інші гастроінтестінальні процедури.

Невід’ємною складовою курсу є відео та дискусійні сесії, тематичні лекції, відпрацювання техніки виконання головних етапів лапароскопічних операцій на органах черевної порожнини з використанням тренінг-боксів і симуляторів.

Курс розрахований на активних дитячих хірургів  та є важливою сходинкою щодо впровадження мініінвазивної хірургії до їх повсякденної практики.

При наявності вільних місць до курсу можуть бути залучені лікарі інтерни, які проходять навчання за спеціалізацією «дитяча хірургія».

Цілі курсу:

Освоїти основні принципи лапароскопії, відпрацювати базові навички часто застосовуваних методик виконання малоінвазивних хірургічних втручань з використанням усіх сучасних хірургічних енергій

Програма:

Теоретичний курс 

Відпрацювання практичних навичок на тренажерах і органокомплексах 

Виконання певного плану операцій на лабораторній тварині (кроликі) 

Асистування провідним фахівцям України в галузі дитячої хірургії в клінічних операційних НДСЛ "ОХМАТДИТ" 

Викладачі: провідні фахівці кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця і Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ".

Куратор курсу: ПРИТУЛА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ , доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України, віце-президент Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів, член Європейської асоціації дитячих хірургів. 

Методика: модульні стандарти навчання згідно з рекомендаціями Американської і Європейської асоціацій хірургів.

Після закінчення курсу видається Сертифікат CSI, який включає  бали, згідно Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та

у зв’язку зі встановленням карантинних обмежень відповідно до чинного законодавства: здійснення заходу може бути перенесено на іншу дату або відмінене.

Програма

«Участь в заході при 100% оплаті» 
«У разі відмови від участі в заході менше ніж за 5 робочих днів, кошти не повертаються!»

Дата проведення:
0,00 грн
Вартість:
6 500,00 грн