+38 (044) 339-90-90
ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОЛОГІЯ

Тренінг з оволодіння практичними навичками курус "Лапароскопічна герніологія"

Тривалість: 3 дні 

Місце проведення: Тренінг центр "Center of Surgical Innovation®» та Відділ експериментальної хірургії Національного Інституту Хірургії та Трансплантогогії ім. О.О.Шалімова;

Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Аудиторія: практикуючі хірурги

Куратор курсу: доктор медичних наук, професор кафедри хірургії та трансплантології НІХТ О.О. Шалімова, Заслужений лікар України - Литвиненко Олександр Миколайович,

Лукеча Іван Іванович - лікар-хірург відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток. Є автором 8 наукових робіт. Отримано 2 патенти України на винахід.

Програма курсу

Мета курсу: засвоїти головні принципи лапароскопії у герніології, ознайомитись з лапароскопічними методиками ліквідування пахових та післяопераційних гриж, відпрацювати базові навики лапароскопічних операцій.

Програма курсу

Теоретичний курс 

Розбір головних етапів оперативних втручань під час відео-сессій чи асистування в операційній

Відпрацювання практичних навичок на тренажерах, органокомплексах та у Vet Lab

Теоретична частина:

Пахові та післяопераційні вентральні грижі. Виявлення. Види операцій

Історія лапароскопічної герніології

Види хірургічних енергій, які використовуються у лапароскопічній герніології

Використання балонних дисекторів для створення робочого простору в преперітонеальному просторі

Поліпропіленові протези та герніостеплери. 

Трансабдомінальна преперитонеальна пластика пахових каналів (ТАРР): показання, технічні аспекти, віддалені результати, ускладнення

Тотальна екстраперитонеальна пластика пахових каналів (ТЕР): показання, технічні аспекти, віддалені результати, ускладнення

IPOM при вентральних післяопераційних грижах (Intraperitoneal Onlay Mesh): показання, технічні аспекти, віддалені результати, ускладнення

Практичний курс  VET LAB:

Двостороння дисекція тканин за допомогою ножиць і активних хірургічних інструментів;

Вдосконалення навичок виконання інтракорпоральних та екстракорпоральних швів;

Введення сітки через порт у преперитонеальний простір;

Виконання фіксації сітчастого імплантату за допомогою герніостеплера;

Зшивання очеревини  різними методами

Матеріально-технічна база курсу: тренажери-симулятори для лапароскопії, інструменти та обладнання для лапароскопічних втручань (лапароскопічна стійка, високочастотні, плазменні, ультразвукові хірургічні апарати), планшети для відпрацювання навичок роботи із лапароскопічними інструментами, органокомплекси, лабораторні свині, клінічні операційні, можливості трансляції з операційних, мультимедійні засоби навчання, відеотека, бібліотека

Методика: модульні стандарти навчання згідно рекомендацій Американської та Європейської спілок хірургів.

Після закінчення курсу видається Сертифікат CSI, який включає  бали, згідно Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та

у зв’язку зі встановленням карантинних обмежень відповідно до чинного законодавства: здійснення заходу може бути перенесено на іншу дату або відмінене.

«Участь в заході при 100% оплаті» 
«У разі відмови від участі в заході менше ніж за 5 робочих днів, кошти не повертаються!»

Дата проведення:
0,00 грн
Вартість:
9 500,00 грн