+38 (044) 339-90-90
СТАНДАРТИЗОВАНА ЛІМФОДИССЕКЦІЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ

4-6 листопада 2019 р. в Обласному центрі онкології м. Харкова спільно з Тренінг центром, "Center of Surgical Innovation ®» під керівництвом кращих спеціалістів: генерального директора Скорого Дениса Ігоровича та хірурга-онколога Зелінського Артема Ігоровича пройшов  інтенсивний курс «Стандартизована лімфодиссекція при колоректальному раку», під час якого лікарі з різних регіонів України прийняли участь у консиліумі з приводу оперативного лікування кількох пацієнтів.

Теоретична частина курсу склала лекціі та доповіді від провідних спеціалістів: «Стадіювання колоректального раку - відмінності 7-й і 8-ї редакції ТNМ», «Роль КТ і МРТ в стадіюванні колоректального раку», «Онкохірургічна анатомія ободової і прямої кишки, обґрунтування стандартизації оперативної техніки», «Повна мезоколектомія з центральною перев’язкою судин і D3 лімфодиссекцією, як стандарт лікування раку ободової кишки», «Тумор-специфічна мезоректумектомія, тотальная мезоректумектомія, екстралеваторна екстирпація прямої кишки, як стандарт лікування раку прямої кишки», «Роль парааортальної лімфодиссекції, комбіновані оперативні втручання з приводу місцеворозповсюдженого раку і видалення рецидивів в лікуванні раку ободової кишки», «Хірургія за межею ТМЕ (beyond TME) з приводу місцеворозповсюдженого раку прямої кишки», «Тактика лікування ускладнених випадків колоректального раку (непрохідність, перфорація, кровотеча)», «Мультидисциплінарний підхід в лікуванні синхронних метастазів колоректального раку», «Сучасна концепція лікування метастазів колоректального раку в печінку та легені».

Протягом трьох  днів у форматі «живої хірургії» лікарі розглядали складні клінічні випадки, обговорювали критерії визначення діагнозу, вибору доцільного об’єму хірургічного втручання, подальшого прогнозу, також асистували Скорому Д. І.  та Зелінському А.І., які  виконали ряд операцій: CME/CVL. Правостороння гемигепатектомія з атиповими резекціями лівої долі. Лівостороння триосекционектомія з резекцією ниркової вени. Лапароскопічне стадирування, субтотальна колектомія CME/CVЦ дивертива ілеостома. TsME з дивертивною ілеостомою, TsME з дивертивною ілеостомою або обструктивно. Обструктивна TME, 1 етап ALPPS.TME  або ELAPE. Сігмостомія. Сігмоідектомія CME/CVL. Закриття ілеостоми.Гастроентероанастамоз, ілеотрансверзоанастамоз.    

 

Центр Хірургічних Інновацій щиро дякує Скорому Д.І., Зелінському А.І. за проведення цікавого і плідного курсу  і бажає всім його учасникам успіхів у подальшій роботі!